Çalışma Saatlerimiz

Pazartesi: 09.00 - 18.30
Salı: 09.00 - 18.00
Çarşamba: 09.00 - 18.00
Perşembe: 09.00 - 18.00
Cuma: 09.00 - 18.00
Cumartesi: -
Pazar: -
Bize Danışın!

BLOG

BLOG YAZILARI

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ BAKIMINDAN CEZAİ ŞARTIN TENKİSİ

Bu yazımızda cezai şartın tenkisi müessesesi kat karşılığı inşaat sözleşmeleri bakımından inceleme konusu yapılmıştır. Burada öncelikle cezai şarta ilişkin temel açıklamalar yapılacak ardından inşaat sözleşmeleri özelinde cezai şartın tenkisi konusu açıklanacaktır. ** ** GENEL OLARAK CEZAİ ŞART KAVRAMI CEZAİ ŞARTIN TÜRLERİ KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ TANIMI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE CEZAİ ŞART

Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İncelemesi

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre, hizmet sektörü çalışanlarının günlük yemek ücretlerinin gelir muafiyet sınırı yükseltilmiştir. Ayrıca yurt dışında inşaat işlerinde çalışan personellerin ücret ödemelerinde gelir vergisi muafiyeti getirilmiştir. Yine Bireysel Yatırım Katılımcısı lisansı sahipleri, 31.12.2022 tarihine kadar sağlanan gelir vergisi muafiyetleri 31.12.2027 tarihine kadar uzatılmıştır. Detaylar makalededir.

Taşınmaz Simsarlığı Sözleşmesinden Caymanın Sonuçları - Yer Gösterme Tutanağının Hukuki Statüsü ve Taraflara Yüklediği Sorumluluklar HUKUKİ STATÜSÜ VE TARAFLARA YÜKLEDİĞİ SORUMLULUKLAR

Simsar, sözleşme yapmak isteyen iki tarafın buluşturulmasına aracılık yaparak sözleşmenin kurulması aşaması için gerekli ortamı sağlayan kişidir. Simsarlık sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu’nun 520. maddesi(1) ve devamında düzenlenmektedir. Kural olarak simsarlık sözleşmesinde vekalete ilişkin hükümler uygulanır ancak Kanun bazı tür simsarlık sözleşmelerine uygulanmak üzere bazı özel hükümler öngörmüştür. Bunlardan biri de taşınmaz simsarlığı sözleşmesidir. Taşınmaz simsarlığı, “bir taşınmazın üzerinde ayni veya şahsi bir hakkın kurulması amacıyla iş sahibi ve üçüncü kişi arasındaki aracılık faaliyetinin gerçekleştirilmesi”(2) olarak tanımlanabilir. Taşınmaz simsarlığı sözleşmesi yazılı olarak yapılmalıdır, bu bir ispat değil geçerlilik şartıdır. Bu çalışmada taşınmaz simsarlığı sözleşmesinden caymanın sonuçları ve yer gösterme tutanağının hukuki statüsü ile taraflara yüklediği sorumluluklar üzerinde durulacaktır. Anahtar Kelimeler: Taşınmaz simsarlığı, taşınmaz simsarlığı sözleşmesi, yer gösterme belgesi

TAM KAPANMA GENELGESİNE YENİ BİR EK GENELGE GELDİ

29 Nisan tarihli daha önceki Genelge ile yeni oluşturulan çalışma izni görev belgesi formunun işveren ve çalışan tarafından manuel düzenlenerek imza altına alınarak kullanılabilmesine ilişkin süre iki gün daha uzatılarak 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00’e kadar kullanılmasına imkan tanınmıştır.

SİNDİRELLA DAVASI

Sindirella'nın yaşadığı mağduriyetler, maruz kaldığı kötü muamele, Aksay Hukuk stajyerleri tarafından tüm hukuki hakları ile yeniden ele alındı ve müvekkil olarak hukuki yollar önerildi. Yine diğer masal kahramanlarının hakları da ayrı ayrı muhtemel hukuki yollar boyutuyla incelendi. Belki tarihi değiştiremeyiz ama mağduriyetleri için hukuki yollar önerebiliriz.